hoff KRONIEK OVER 1934 177 3 5 10 10 10 12 15 15 16 17 19 21 21 22 12 van het den Van Stolk- van de Vereeniging Kindervoe- 2 November. 50-jarig bestaan der Nederlandsche Ver eeniging ,,Arti en Industriae". Vestiging door de Haagsche Studenten Vereeniging van haar nieuwe Sociëteit in de Goudenregenstraat 170. Opening van het nieuwe gebouw Vrijz. Chr. Lyceum aan weg 35. Opening van het nieuwe gebouw van Metz Co. (Liberty) in de Hoogstraat 10. Opening van het Italiaansche restaurant „Ümbria”, aan den Nieuwen Uitleg. 40-jarig bestaan van de Maatschappij „Laan van Meerdervoort”. Installatie van de levensmiddelen-commissie in de oude Raadzaal van het Stadhuis. Oprichting van de Rienstra's Reisvereeni- ging. 40-jarig jubileum van G. L. Domhoff, Hof- kleermaker in de Parkstraat. Inwerkingstelling van de automatische tijd aanwijzing van de Gemeentetelefoon. Opening van de zaak van de Firma Huls en Esselmann op het Spui, hoek Kal vermarkt. 50-jarig bestaan van de Wijkvereeniging Pniël. Opheffing ding. 25-jarig ambtsjubileum van Ds. J. de Jong, Nederlandsch Hervormd Predikant te Sche- veningen. Reorganisatie van de Firma P. Nieuwer- kerk Zoon, Lange Voorhout 92.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 198