KRONIEK OVER 1934 178 26 Nov. 30 2 3 6 6 8 9 10 10 11 de ver- Aftreden van A. O. van Kerkwijk als Direc teur van het Kon. Kabinet van Munten, Pen ningen enz. Afscheid van V. de Groot, Directeur van den Gemeentelijken Reinigingsdienst. 1 December. 60-jarig bestaan van het Gebouw voor K. W. Overleden te Brussel H. J. Baron van Doorn van Westcapelle, Stalmeester i. b. d. van H.M. de Koningin. Eerste kinderkerkdienst van de Remon- strantsch Gereformeerde Gemeente in de Aula van het Vrijzinnig Chr. Lyceum aan den Van Stolkweg. Overleden H. F. W. Becking, Luitenant- Generaal b.d. der Genie. Overleden te Voorburg Kanunnik H. A. Th. van Dam, Deken van ’s-Gravenhage. Onthulling van een monument ter nage dachtenis van de in 1830 en 1831 in België gesneuvelde Grenadiers en Jagers op Waals- dorp in tegenwoordigheid van Prinses Juliana. Installatie van Burgemeester Dr. S. J. R. de Monchy als Eere-Voorzitter van de Ver- eeniging Die Hacjhe. Sluiting van het Gemeentemuseum aan den Korten Vijverberg. Verhuizing van Maatschappelijk Hulpbe toon naar het voormalig Ziekenhuis, Slijk- einde 2, wegens verbouwing van de percee- len Prinsegracht 25-29. Bezichtiging door genoodigden van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 199