in het 5) Afbeelding en beschrijving van dit complex vindt men Jaarboek van „die Haghe”, 1911 blz. 182186187. 6) Zie Morren, Oude Straatnamen, Jaarboek v. d. Haghe 1911 blz. 182 en 187. bouwen bestaan tot het begin der 19e eeuw. Op een afbeelding van La Fargue van 1770 ziet men de poort aan de Oostzijde verbonden met oude gebouwen. Ook op een afbeelding van 1857 ziet men aan de zijde der Kloos terkerk gebouwen, die ongetwijfeld overblijfselen zijn van de oude Kloostergebouwen en die oorspronkelijk moeten hebben aangesloten aan de in 1817 gesloopte poort, waarvan men op laatstgenoemde afbeelding nog de Oostelijke muurfragmenten ziet5): Een dezer gebou wen 6), het huis met den middeleeuwschen trapgevel werd in 1815 verkocht. Men vindt hierover: een kapitaal huis, erf en tuin aan de Oostzijde van de Kloosterkerkstraat met twee vrije uitgangen ter zijde van de Kloosterpoort enz. Naar den stijl te oordeelen moet dit gebouw dateeren uit het midden der 16e eeuw en is dit, later verbouwd en veranderd, ongetwijfeld het gedeelte van het klooster waar de Staten hun zittingen hielden. Aan de Oostzijde van de Kloosterkerk was een muur, die den kloostertuin van het Voorhout afsloot. Op den hoek van de tegenwoordige kleine Kazernestraat stond een huis, dat aan het klooster behoorde. De kloostertuin en dit gebouwtje werden in 1591 Juli 5 verkocht. Volgens deze acte verkoopt de Wede van Adriaen Duyck aan de Staten van Holland een stuk erf met een huis vroeger toebehoord hebbende aan de Praedicaeren. Ten Noorden belend aan de doorgaende huysinge van de gastcamer van het convent, ten Westen de kerk en de zomerreventer refectoriumten Oosten de wech die men na den denne- wech in rijdt en ten Zuiden het Voorhout. 10 DE KLOOSTERKERK MET HET ST. VINCENTIUS-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 20