11 Dec. de Ver- 13 13 15 17 20 23 28 29 29 29 31 KRONIEK OVER 1934 179 groote baan (tot 7 H.A.) van de Nieuwe 's-Gravenhaagsche IJsvereeniging. Overleden Arnold Spoel, leider van eeniging voor den Volkszang. Installatie van Prinses Juliana als Voorzit ster van het Roode Kruis. Overleden V. Klijnsma, Luit.-Kolonel der Infanterie b.d., Directeur van de Normaal Schietschool. Feestviering naar aanleiding van het 50-jarig bestaan der H.B.S. aan de Raamstraat. Benoeming van Dr. P. H. van Roojen tot Geneesheer-Directeur van de Gemeente ziekenhuizen. Afscheid van Mr. P. W. A. Cort van der Linden, als Lid van den Raad van State. Overleden Jhr. G. Witsen Elias, oud-Kapi- tein ter Zee, oud-Secretaris van wijlen H.M. de Koningin-Moeder. Overleden te Amsterdam M. Adatci, oud- President van het Permanente Hof van Internationale Justitie en rechter in dit Hof. 75ste verjaardag van Luitenant-Generaal Swart. Afscheid van J. C. Ligtvoet, als Administra- teur-chef der afd. Lager Onderwijs van het Departement van O. K. en W. Overleden H. E. Oving, bekend industrieel. Benoeming van P. de Graaff tot Directeur van de Gemeentereiniging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 200