ALPHABETISCH REGISTER. Bk. 176 Geusau, Jhr. G. 69, van 77 171 158 166 79 (nt. 18), 148 164 171 151 175 179 4, 149 32 B. Bakker, H. P. J. M. Bakker Schut, Ir. P. Bank, Coöperatieve Boeren leen- Bas, F. de Bas Co., Firma de Bassecour Caen, I. de la 141, 145, 148 Bastert, N156 Batelier, predikant 49 57 .174 169 .117 152, 171 169 14, A. Aalbersberg, Dr. G. Aalst, Dr. Th. P. H. van Academie van Beeldende Kunsten Adatci, M Albrecht van Bijeren Alckemade, Diederick van Alexander van Zuid Slavië, Koning Alting von A. A.163 Ambachtsschool, Christelijke 168 Amiabel, Jacobus 76, 107, 120 Arbeiders Jeugd Centrale .171 Aremberg, Graaf van 28 Asbeck, G. C. Baron van 157, 170 Asyl, Dieren-157 Autogyro173 Automatik170 Dr. W. A Bélidor Berends, Mgr. J. H. Berends, Dr. P. J. H. Bergeijk, Ivo van Bergh, Laurens van den Berghe, Lamoral Lymminghen van den Bergsma, Edo Berkemeijer, H. Berkman, Jacob Berlage, Dr. H. P. Berthault, Ds. J. P. Beverwijk Bie Joriss, Dirk de Biema Hymans, Mevr. H. Binckhorst, de Binckhorst, Jhr. Jacob Snouckaert Heere van den 35 Binckhorst, Pous van den (zie Pous van den Binck- horst). Binnenhavenstraat .149 Binnenhof .15, 40, Blankensteyn, Dr. M. van 158 Bloeme, M. G. de 163 16 7 van 176 12 vlg. Bk. Beauharnais, Hortense de .152 Becking, H. F. W178 Beekman, Dr. A. A157 Beelaerts, Mr. Paulus 70 Beelaerts van Blokland, Jhr. F. 136 Beelaerts van Blokland, Jhr. P. 57 Beelaerts van Blokland, Jhr. 1 vlg. 67 165 169 70 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 201