ALPHABETISCH REGISTER 183 Biz. 44 19, 26 174 H. 58 145 57, 68, 151 153 163 153 76, 120 179 77 14—16 153 153 166 46 155 161 147 62 154 .171 72, 119 166 167 59 70 161 153 13 Haagen, Mr. J. K. van der 37, 45, Haaxman, P. A. Haeften, G. A. van Haer, Secretaris van der Hagha, Graaf Hammacker, A. M. Biz. Harte van Tecklenburg, Mr. 163 Harteveldt, A. H148 H.B.S. Raamstraat 173, 179 Heemstra, G. S. Sixma Baron van Heerdt, de heer van Heerdt, Luit. Kol. van Hegel Heim, I. A. van der Hendrik, Prins 152, Hennephof, Ds. B. Hertog, Dr. M. M. den Heyden, L. P. van der Heijen, Kasteel te Heyligers, Abr. B. Heyligers, I. G. Heynsius, Pieter 71, Hiegentlich, J. Higgins, Edward Hindenburg, von Hochepied, H. de Hodenpijl, heerlijkheid 164 139 127 153 145, 148 168, 169 166 171 159, 162 34 166 148 71, 93, 99, 100 153 160 170 148 14 36 161 175 115, 116 119 62 163 77, 82 145, 148 Gheel Gildemeester, Dr. F. van Ghert, Piet van Gispen, Ds. W. H. Glahn, Alfr Gogh, Johannis van Graaff, P. de Grafelijke Zalen Gravenzande, s Green, Lili Groen van Prinsterer Groenewegen, Ds. H. J. Groeninx van Zoelen van Ridderkerk 137, 140 Groll, Hans van 39, 41, 43, Groot, J. H. de130 Groot, V. de178 Griiss, Nils153 Gruyter, W. J. de .156 Grijsoord, Ambachtsheerlijk heid 57, Guicheret, W. I Guinta dAlbani, Gebroeders N. H. en P. F. Gulden, Karel van Gunkel, L Gustaaf III, Koning Gymnasium, Christelijk Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, J. C. Gijzelaar, H. de Hodenpijl, Catharina van 19, Hoek, L. W. van Hoey van Schilthouwer, J. F. 132 Hoffslach, Anthonius 17, Holmberg de Beckfelt, Jhr. Ir. A Holthe tot Echten, Jhr. Mr. R. O. van Hondius, Hendrik Hongarije, Marie van Hoop, Dr. E. J. Th. a Th. van der Florst, Secretaris Houten, Mr. D. van H. T. M Huis te Werve Hulselman, Reynier Hulshoff en Esselmann, Firma 177 Hulzen, G. van152

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 204