190 ALPHABETISCH REGISTER Bh. 175 177 158 69, W. Wachmeister, Graf 75 47, Verschuur, oud-Minister Verzekering „de Centrale Onderlinge”, Zieken Veth, C. Vigelius, Matty Vilattes, Jean Henri de Vinju, Fred Vinkensteijn, G. C. Vinkesteijn, Dr. C. J. Vliegen, W. H Vlissingen Voetius, Gisbertus 68 165 179 168 150, 152, 156 151 136 109 129 164 154 43 49 169 165 155 Vereeniging, Haagsch Gemengd koor Vereeniging, Haagsche Studenten- Vereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde .176 Vereeniging Katholiek 's-Gravenhage Voorde, Urbain van de Voorhout Voorsteegh, Ds Is. Voort, J. A. H. de Vos van Steenwijk, Mr. W. L. Baron de Vredeshuis Vredespaleis Vredestein, Rubberfabriek 169, 173 155 70 Blx. 154 5 159 168 164 Vereeniging Kindervoeding 177 Vereeniging Nederland- Turkije Vereeniging, Nieuwe 's-Gra- venhaagsche Ijs 159, 179 Vereeniging „Onderneming en Vrijheid", Bouwkundige 174 Vereeniging „Ons Huis" .157 Vereeniging Oud-leerlingen van Ambachtsscholen .174 Vereeniging Pniël, Wijk 177 Vereeniging, Rienstra’s Reis- 177 Vereeniging, Tijmstra’s Nieuwe School- Verhuist, J. J. H. 174 158 79 163 80 162 (nt. 14) Willem V, Prins 66, 68, 74, Willemspark 82, 126 Willemstad43 Wils, Jan152 Winkel, Notaris Op de Wisdom-Smidt, A. B. Witsen Elias, Jhr. G. Wittert van Hoogland, Mr. Dr. E. B. F. F. Baron 58 158 155 Verlichting, kwikdamplampen 165 Verlichting, natrium .162 Vermaas121 Vermeer, A. J. A151 Vermeulen, Frans .4143 Vernet de la Vallée, Henri du 34 174 Vrijmetselarij Vugt, Cornelia van 62 Wapperom, Antoni 105, 116, 118 Wapperom, J70 Warenhuis163 Wartena, Ds. J160 Wassenaer, huys van 7 Weenen, Judocus van 104, 110 Wees- en oudeliedenhuis .167 Welter, Ds. W. L. 159, 172 Werkloozen, aanbieding tuin bank aan de Koningin Westbroekpark, Koeweide Willem I, Koning Willem I, Prins Willem II, Koning Willem III, Koning Willem IV, Prins 74

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 211