ALPHABETISCH REGISTER 191 Bk. Z. 169 30 Y. 164 York, Aartsbisschop van 161 17 (nt. 1) Biz. 58 28 17 148 173 158 Zuylen van Nyevelt, Mr. J. A. H. Baron van Zwieten, Jan van 175 149 149 151 170 Woerde, Michiel Janszn. van Wolf, Cornells de Wolff, Jan Wouters, I. A. F. Wülcknitz, Carel August Baron von Wijlen, Maria van der Wijngaerden, Joncvr. Eme- rentiana van 29, Wijsman, I. L. 86 (nt. 22) Zangkoor Ad Majorem Dei Gloriam Zanguitvoering Louise Hen- rietteschool Zeesluisdwarsweg, 2e Zeesluisdwarsweg, 3e Zeggelen, Marie C. van Zillesen, Mr. H Zomerghem, heerlijkheid 13 Zuiden, D. S. van 61 Zuigelingen, Toevlucht on verzorgde Zuyderhoff, R. 74, 92, 93, 100 29, 36

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 212