1 2297,41 900.— 7,50 Dr. W. Moll. „DIE HAGHE” OVER 1934 194 d e lezingen: excursies: GELDMIDDELEN. Rekening over 1 93 4. 4275,53 Contributie Gemeente subsidie Bijdragen protocol bewerking Rente obligaties Uitkeering uit faillissement Scheurleer Ontvangsten. Voorts zijn ontvangen van de leden, aan bijdragen voor het Gedenkteeken H. M. de Koningin-Moeder ƒ231, welk bedrag is afgedragen aan het Comité voor dit Ge denkteeken. 264,47 806,15 Commissie voor de uitgave van geschriften: Dr. H. E. van Gelder. H. J. A. van Son. Dr. E. J. Haslinghuis. Commissie voor Dr. H. E. van Gelder. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Prof. Mr. Dr. P. A. Francois. Commissie voor de Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck. Mr. J. C. Baron Baud. J. W. Naudin ten Gate.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 215