139,92 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 195 Geschriften. 9.— 2,80 171,10 36,80 1404,75 1200,— 78,- 27,60 42,50 25,- 3137,47 Klappers. De beide dames, die in dienst der Vereeniging staan, zetten haar arbeid geregeld voort. Zes deelen van het notarieel archief werden geindiceerd. De 5000 daarvoor Het Jaarboek werd ook dit jaar, met het oog op de onzekere financieele omstandigheden der Vereeniging, pas in de laatste maanden ter perse gelegd. Het moest iets dunner zijn dan het vorige, maar heeft, rijk geïllustreerd als het is, toch een zeer gevarieerden inhoud. De uitgave der Hofboeken vorderde, zoover het Be stuur bekend werd, weinig. In elk geval konden ze in 1934 niet verschijnen, zooals was toegezegd. Uitgaven. Lezingen Excursies Jaarboekje Bezoldiging protocol bewerking Onkosten Invaliditeitswet Onkosten Ziektewet Administratie en drukwerk Bijdragen in andere vereenigingen Bijdragen in oudheidkundig onderzoek door den Heer Pabon Bewaarloon effecten Grafbouquet voor de begrafenis van Z. K. H. Prins Hendrik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 216