NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OP 1 DECEMBER 1935. Beschermvrouw: Hare Majesteit de Koningin Eere-Voorzitter: Eereleden: Donateurs: Bestuur: Geldmaker jr., F. L., Fultonstraat 137. Kamebeek, Jhr. Mr. Dr. H. A. van, Korte Voorhout 7. Patijn, Mr. J. A. N., Nederlandsch Gezantschap, Rome. Zillesen, Mr. H., Delistraat 37. Monchy, Mr. S. J. R. de, Burgemeester van 's-Gravenhage, Rutger Jan Schimtnelpennincklaan 24. Gelder, Dr. H. E. van, Ant. Duyckstraat 155, Voorzitter. Graswinckel, Jhr. Mr. D. P. M., Waalsdorperweg 221, 1ste Secre taris. Meer van Kuffeler, F. C. van der, Laan van Meerdervoort 133, 2de Secretaris. Naudin ten Cate, J. W., Floris Grijpstraat 9, Penningmeester. Haren Noman, Mevr. W. J. van, Riouwstraat 216. Staal, M. A„ Frankenslag 63. Wassenaer, G. H. L. Baron van, Nassauplein 30.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 219