NAAMLIJST DER LEDEN 203 Idema Greidanus, Ir. M. P., Jul. Isaac, Mr. S., Bavoylaan 14. Ittersum, W. Baron van, Bankastraat 122. v. Stolbergplein 17. Kalf, Dr. J., van Imhoffplein 3. Kampen, L. van, Jacob de Graefflaan 12. Kanter, Mr. J. W. de, Koninginnegracht 84. Kanter, P. J. de, Statenplein 2. Kaper, M. P., Lange Voorhout 14a. Kerkwijk, A. O. van, Nassaulaan 22. Kerkwijk, H. W. van, Riouwstraat 135. Kerling, J. B. J., Prinsegracht 15. Keyzer, C., Kornoeljestraat 152. Kirberger, Mr. G., Statenlaan 35. Kist, J. G., Heemskerckstraat 10. Klaver, Mejuffrouw P„ van Lennepweg 71. Hoekstra, Mr. N. S„ van Alkemadelaan 90. Hoogendijk, D. A„ Keizersgracht 640, Amsterdam. Hoogenraad, P., Frankenstraat 86. Hoogstraten, J. S. F. van, Nieuwe Parklaan 77. Hotke, H., Emmastraat 176. Houten jr., Mr. S. van, Nassaulaan 23. Hoynck van Papendrecht, Mevr, de Wed. J., 2e van den Bosch- straat 28. Huffel jr., A. J. van, Elandstraat 46a. Humalda van Eysinga, Jhr. A. E. van, Houtweg, Laren N.H. Hummel, Mejuffr. A. C., van Boetzelaerlaan 272. Huygens, C„ Jan van Nassaustraat 27. Huijgens, Ds. J. H., Heerjansdam. Huygens, P., Frederik Hendriklaan 6. Hijmans, Dr. H. M., Laan van Meerdervoort 53. Jacobson, Mejuffr. J. E., Oranjestraat 14. Jacob van der Pijl, Mevr, de Wed. C. J. M., Hotel „Weimar”, Spaansche kade, Rotterdam. Janssen, C. J. J., Riouwstraat 33. Janssen, H. M. J„ Alexanderstraat 9. Japikse, Dr. N„ Vivienstraat 70. Jellinghaus, Mr. E., Celebesstraat 93. Jongh, J. W. de, Laan van Meerdervoort 245a. Josephus Jitta, Mr. A. C., Flatgebouw Zorgvliet, Alex. Gogelweg 33.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 224