NAAMLIJST DER LEDEN 204 i Kleyn, Mr. F. L., van Dorpstraat 5. Kleyn, Mevr, de Wed. Dr. W. C., Balistraat 81a. Kleywegt, K„ Wilhelminastraat 6, Loosduinen. Klooster, Mejuffr. S. C. ten, Cornells Speelmanstraat 23. Kloot Meyburg, H. van der, Oude Scheveningscheweg 108. Klynstra, Ir. J„ R. J. Schimmelpennincklaan 34. Knokke van der Meulen, W. G. de, Zwartelaan 11, Voorburg. Knoop, Mej. Dr. J. S. A. M., Laan van Meerdervoort 48. Knuttel Wzn., Dr. G., Prinsevinkenpark 33. Koch, A. K. Bankastraat 126. Koeleman, Mr. J. J., van Hogenhoucklaan 96. Kok, J. E. F. de, Carel van Bylandtlaan 30. Koningsbergen, Dr. J. C., Gentschestraat 161. Korvezee, Mejuffrouw E. H., Anemoonstraat 121. Kossmann, Dr. E. F., de Perponcherstraat 130. Koster, Mr. Dr. M. S., van Lennepweg 29. Kosters, Mr. J., Ruychrocklaan 76. Kramer, Mejuffrouw J. J., Surinamestraat 28. Kranenburg, Mr. F., Johan v. Oldenbarneveltlaan 33. Kraus, Prof. Dr. J., Nassauplein 33. Kruijswijk, Mejuffrouw W., van Vredenburchweg 12, Rijswijk. Kuhn, Mr. A. N., Nassau Dillenburgstraat 42. Laan, Dr. N. van der, Segbroeklaan 76. Laban, P., van Hoornbeekstraat 6. Labberton, H. C„ Prins Hendrikplein 12. Laman Trip, Jhr. G. J., Flatgebouw Nirwana, Benoordenhoutsche weg 96. Lammers, Dr. H. A. M. M., Stoeplaan 25, Wassenaar. Landré, Ir. L. H., Park Leeuwenburg 55, Voorburg. Lankhout, Dr. J., Daendelsstraat 18. Leenmans, Dr. H. A., Kranenburgweg 24. Leeszaal en Boekerij, Openbare, Bilderdijkstraat 7. LeeuwenWaller, Mevrouw P. A. van, Bezuidenhout 75. Levisson, L., Wilhelminastraat 160. Lidth de Jeude, Jhr. Mr. W. F. C. van, Jan Pietersz. Coenstraat 7. Lier, Mr. S. K. D. M. van, Laan Copes van Cattenburch 46. Ligtenberg, Mejuffrouw Dr. C., Larixlaan 15. Limburg, Ir. J., Nassau Dillenburgstraat 17. Limburg, Mr. J„ Oude Scheveningscheweg 82. Limburg Stirum, L., Graaf van, Raamweg 42a. Lisman, Mr. J. JE. A., Sweelinckplein 71. Lissauer, Dr. S., Korte Houtstraat 33.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 225