NAAMLIJST DER LEDEN 209 IJsselsteyn, H. A. van, Louise de Colignyplein 21. Correspondeerende Leden: Bondam, Mr. A. C„ Arnhem. Brugmans, Prof. Dr. H., Prinsengracht 650, Amsterdam. Diepen, Mejuffrouw H. J. J. M. van, Eikstraat 32. Regt, W. M. C., Oudshoorn. Voorst tot Voorst, E. A. J. M. Baron van, Daendelsstraat 16. Vos, Th. A„ Voorstraat 51, Delft. Vrind Jr., W. de, Nieuwe Uitleg 9. Zanen, H. P. C„ van Alkemadelaan 101. Zanen, M., Laan van Meerdervoort 96a. Zegers Rijser, C. C„ Pieter Bothstraat 20. Zeggeren, H. H. van, van Aerssenstraat 19. Ziegler, F., Waalsdorperweg 243. Zwanenburg, S. van, Stadhouderslaan 28. Wall, J. F. R. van de, Laan van Meerdervoort 141. Warning Jr., J. H„ Ranonkelstraat 18. Wassenaer van Catwyck, Mr. O. J. E. Baron van, Koningskade 16. Welcker, Mejuffrouw C. J., IJselkade 22, Kampen. Welderen, Baron Rengers, B. W. van, van Imhoffplein 4. Welie, Antoon van, Wilhelminastraat 2 C. Wierts, J. P. J., Wilhelminastraat 8. Wigt, H. C., Houtweg 1. Wilde, L J. de, Beeklaan 426. Willeumier, J. P., Cremerweg 4. Wortman, Dr. Ir. H., Bilitonstraat 31. Wijck, Jhr. Mr. H. C. van der, Alexanderstraat 16. Wijckvan Panhuys, Mevrouw de Douairière Jhr. H. L. van der Bezuidenhoutscheweg 59. Wijers, P„ Sumatrastraat 237. Wijk, A. M. van, Bezuidenhoutscheweg 26.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 230