De Binckhorst in het midden Teekening door R. Roghman in het Museum van de 17e eeuw. van Teyler's Stichting te Haarlem. B53* -.’^.1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 24