VAN DEN BINCKHORST 35 GERAADPLEEGDE WERKEN 1. 2. 8. Transportregisters uit het archief der gemeente Den Haag. 3. 4. J. Smit, Den Haag in den Geuzentijd. 5. Algemeen Rijksarchief: Register Rumor Episcoporum, (Leenkamer 130), fol. 6, 7, 9, 10, 11, 22, 28, 42, 43, 58. Register van parthije jeghens parthije begonnen 28 Jan. 1555 (Leenhof, A 7), fol. 283, 284, 319. Register van de dinghtalen ende andere loopende appointemen- ten beginnende metten jaere 1565. (Leenkamer A 8), fol. 7 en 8. Kamer ter Auditie, no. 98. Philibert van Borsselen, Het Lof des ghelucksalighen en gherust- moedighen Landlevens van Jonckheere Jacob Snouckaert, Heere van den Binckhorst. Amsterdam, 1613. Uit het huisarchief van W. Baron Snouckaert van Schouburg: Inventaris, no. 55, 59, 65, 96, 109, 131. Copie autentique d’un manuscrit du XVIe siècle, sur papier, oblong, intitule, memorandum van Martinus Snouckaert, reposant aux archives de la ville de Gand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 48