1 I B I-1-- w 2 A i“ J I I I CU Deze genealogieën zijn niet volledig, Josina Nobelaer, tot 1690. MARTIN SNOUCKAERT. Maerten - Willem, f 1565. - X Johanna v. d. B. Jacob, f 1648. X Anna van Paffenrode. i X o 2 O w w 73 C H O m 73 O 2 H Sijbrandt Pieter, j" 1535 Maria Lodewijk Pous. LODEWIJK POUS VAN DEN BINCKHORST, 1483-1526. X Catharina van Hodenpijl, f 1546. Dirk, j- 1546 Joost, 1551 Hendrik Johanna, f 1563. X Willem Snouckaert, j- 1565. Jacob, f 1576. X Maria v. d. Wijle. Jacob, f 1618. X Anna van Brederode. I Jacob, bezitter tot 1678. Wilhelmina. Willem de Bezitter doch bedoelen slechts de betrekking tusschen de in het voorgaande genoemden aan te toonen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 49