van Maurits van 1600 toch wel iets moesten doen, Van Groll - voor zoover ik kan nagaan een onbekend man op dit terrein hebben ingefluisterd er maar iets van te maken, omdat zij aan uitvoering van de plannen toch niet dachten? XVIfc EEUWSCHE PLAN-TEEKENINGEN 44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 59