f r W. MOLL. Gelukkig is het ook dit jaar wederom mogelijk ge bleken een Jaarboek uit te geven, zij het ook iets minder omvangrijk dan het vorige. De artikelen echter bestrijken een veel langer tijdvak van de Haagsche geschiedenis dan verleden jaar het geval was; zij loopen van ongeveer 1550 tot het tweede decennium van de 19e eeuw. Uit de wederom opgenomen ledenlijst zal men kunnen ontwaren, dat het getal onzer leden op onrustwekkende wijze achteruitgaat. Zal een geregelde verschijning van het Jaarboek mogelijk blijven, dan kunnen niet vele leden meer gemist worden. Daarom hoopt het Bestuur, dat onze leden aan de Vereeniging trouw zullen blijven en, ieder in eigen omgeving, zooveel mogelijk nieuwe leden zullen werven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 6