zou vervaardigd hebben. Zoodat dit argument voor de vraag origineel of copie van niet veel gewicht is. Intusschen schijnt, behalve dan op het bovenaan gegeven punt, de voorstelling van den Heer Van der Haagen waarschijnlijk en geloofwaardig en plaatsen wij zijn uiteenzetting dus volgaarne. NASCHRIFT OP DE VORIGE BLADZIJDEN 46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 61