INHOUD 1 4 12 37 47 de 65 57 61 Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland door Dr. W. Moll, met een portret De Kloosterkerk met het St. Vincentius- of Dominicanerklooster, geschetst naar den ver- moedelijken toestand in de jaren 15504560 door A. ter Meer Derval, met een dubbele en een enkele afbeelding Honderd jaar uit de Kronieken van den Binck- horst door Renaud, met twee afbeeldingen Nogmaals de XVIIde eeuwsche planteekeningen voor de Haagsche versterkingen door Mr. J. K. van der Haagen, met twee afbeeldingen, en Naschrift op de vorige bladzijden door Dr. W. Moll Een strijd over het gebruik van het kerkorgel door J. J. Moerman Drie weinig bekende portretten Stalpert van Wiele door Jhr. P. Beelaerts van Blokland, met drie afbeeldingen Nog iets over Boas door D. S. van Zuiden De Frederikskazerne te ’s-Gravenhage. Een bij drage tot haar bouwgeschiedenis, tevens behel zende een overzicht van haar bewoning door W. H. Schukking, met drie afbeeldingen Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 7