I DRIE WEINIG BEKENDE PORTRETTEN STALPERT VAN DE WIELE DOOR Jhr. P. BEELAERTS VAN BLOKLAND Nevenstaand mansportret, een meesterwerk van den Haagschen schilder Anthonie van Ravesteyn, dat zich in het museum te Gotha bevindt en waarop Dr. H. Schneider mijn aandacht vestigde, stelt volgens den catalogus Lamoral Lymminghen van den Berghe, presi dent van de rekenkamer van Brabant voor. Het familie wapen doet echter deze toeschrijving ernstig in twijfel trekken. Immers, in rood drie palen van vair en een gouden schildhoofd, beladen met een blauw verkort St. Andrieskruis werd door het bekende geslacht Stal- pert van de Wiele gevoerd. Voorts wijst het hartschild: in groen een zilveren dwarsbalk, op het Huis te Werve te Rijswijk of de Am bachtsheerlijkheid Grijsoord. Bovendien heeft de schil der aangegeven, dat dit lid van het geslacht Stalpert van de Wiele in 1623 zeven en zeventig jaar oud was en dus omstreeks 1546 geboren moet zijn. Aan de hand van deze gegevens valt het niet moeilijk vast te stellen, dat de voorgestelde persoon Johan Stalpert van de Wiele, Ambachtsheer in Grijsoord, is. Johan Stalpert van de Wiele was de zoon van Corne- lis Stalpert van de Wiele, raad en rentmeester-generaal des Konings Domeinen over Kennemerland en West- friesland, ontvanger van de Wildernissen in Noordhol-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 73