DRIE WEINIG BEKENDE PORTRETTEN 60 twintig jaar na de eerste opdracht aan Jan Mytens ont staan moet zijn, zou het m.i. mogelijk zijn, dat het de op 28 Maart 1657 in de Groote Kerk alhier gedoopte doch ter Catharina van bovengenoemden Cornelis Stalpert van de Wiele en Elisabeth Bort voorstelt. Deze Catharina Stalpert van de Wiele huwde alhier 8 April 1674 met Mr. Laurens Raven, advocaat voor het Hof van Holland. Uit dit huwelijk sproten verscheidene kinderen. Of het portret door verkoop of vererving naar de Zuidelijke Nederlanden is gegaan, heb ik niet kunnen vaststellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 78