NOG IETS OVER BOAS DOOR D. S. VAN ZUIDEN goeden, en was van de vrouw In het Jaarboekje „Die Haghe” 1934 schreef ik in mijn artikel „Nog meer over Boas” op pag. 141, naar aan leiding van de in den brief op pag. 137 voorkomende passage over een bezoek van den Koning van Zweden aan Tobias Boas in Den Haag, dat ik ter bevestiging daarvan geen enkele aanwijzing had gevonden. Ik eindigde het artikel met het verzoek aan hen, die nog meer over Boas mochten weten, mij daarvan mede- deeling te doen. Dit verzoek bleef niet zonder gevolg. De bekende bibliophiel de heer S. Seeligmann te Amsterdam ves tigde mijn aandacht op een bij Hugo Gebers Förlag te Stockholm verschenen werk getiteld: „Aron Isaacs Minnen. En Judisk Kulturbild Fran Gustaviansk Tid”. In deze levensgeschiedenis komt op pag. 203 een ver haal voor van den volgenden inhoud. In Amsterdam was een Christen Jacob Blondel tot het jodendom overgegaan en met een joodsch meisje gehuwd, bij wie hij twee kinderen kreeg. Op een of liever kwaden, dag had hij haar laten zitten naar Stockholm gegaan en kapper geworden Koningin van Zweden. Aangezien zijn verlaten volgens de joodsche huwelijkswetten nimmer meer een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 79