NOG IETS OVER BOAS 64 feit herinnerende schreef Boas mij bij mijn verkiezing tot Koning een gelukwensch, die ik beantwoordde”, aldus de Koning. Men ziet hier dus weer een volkomen bevestiging van de familieoverlevering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 82