Afb. I. De Frederikskazerne in 1844. Lithografie in het Gemeente-Archief. KAï> '.11JK UJLU HA A.IVJ JSJIB liA alS-HWi DIE _L AU'JUlLi 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 83