DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 72 het toegangshek; „het fronton” en „de pilaasters Tenslotte bevat het dossier onder volgn. VI de „Qui- tantien van den Architect en Opsigter”. De architect van de stallen was blijkbaar de Secretaris Horst, die van de Manege, Smederij en het later tegen de stallen gemaakte Voorfront: de architect P. de Swart, (bij lage 19). Zooals reeds werd opgemerkt, zijn bij de bestekken geen teekeningen aangetroffen. Wij moeten ons derhalve tevreden stellen met afbeeldingen van lateren tijd, doch 5°. Het leveren van het noodige „Eijser Kramers Werk” (hang- en sluitwerk); 6°. Het steenhouwerswerk; 7°. Het „verwen”; 8°. Het leveren en inzetten van „Het nodige Glaswerk”; 9°. Verdere werkzaamheden en leveringen. II. De Manege en Smederij. 1 Algemeen overzicht; 2°. Het timmerwerk (uittreksel); 3°. Het „Aarde- en Metselwerk” (idem); III. Het „Voorfront” van de Stallen. l°.Het timmerwerk; 2°. De fundeering voor i 3°. Het metselwerk van van de Brugh”, enz.; 4°. Verdere werkzaamheden. IV. Het „IJserhek”. V. Het „bestraaten van de Bassecour etc.” Bij deze stukken is ook een opgave van het extra-werk vermeld, met de kosten en de verrekening daarvan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 91