DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 73 9) Notulen Burg, en Weth. van 's Grav. 22 Oct. 1827. 10) Archief Genie D. v. D. Gebouwen Litt. H. No 51-h. 11Idem idem Litt. H. No 79. ermede rekening houden, dat in 1827 „de Ruiterstallen „over den Dennewegsbrug werden opgetrokken, om ook „tot logies van manschappen te dienen”. 9) In de eerste plaats komt daarom in aanmerking het in het Archief der Genie aan het Dept. v. Defensie 10be rustende: „Projet de l'agrandissement, de l’écurie nommée „des Gardes du Corps située sur le Denneweg a la Haye; „Corps Imperial du Génie; An 1812”, omvattend: 1. Plan du Rez-de Chaussée de la Caserne de Cava lerie a la Haye, avec le Projet d’agrandissement pour y pouvoir loger 400 Chevaux. 2. Plan du premier Etage, Coupe, Elevation et Pro- filsOnder deze laatste komen voor: Profil de la partie existante. Profil du projet, dont le premier Etage doit servir de Logement pour les Troupes. Dit niet-uitgevoerde ontwerp, dat in zekeren zin is te beschouwen als een voorlooper van de verbouwing van 1827, vertoont zoowel den plattegrond van de stallen (voor 160 paarden) als de verticale doorsnede daarover, naar den toestand van 1812. Uit de doorsnede nu blijkt duidelijk dat boven de stallen slechts een lage zolder (voor berging van hooi, enz.) aanwezig was. Gevelaanzichten geeft het project niet; ook komen noch de manege, noch de smederij erop voor. Wij kunnen het daarom toejuichen, dat er nog een teekening uit 1854 bestaat11waarop ook beide laatstgenoemde gebouwen in plattegrond zijn afgebeeld. Voor de toenmalige situatie van het geheele complex is deze teekening (zie Afb. 2) eveneens van belang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 93