DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 75 Smederij ƒ50181.— „25330.— 2688.— 1396.— 3970.— 951.— Alvorens de betaling van het gemaakte werk ge schiedde, werd door eenige „deskundigen” daarover rapport uitgebracht. Deze „Certification” zijn zeer merk waardig voor wat het timmer- en metselwerk der stallen betreft, ook omdat zij elkaar tegenspreken! Uittreksels ervan zijn in bijlage 20 opgenomen. eischte voorschotten werden gedaan. Dit blijkt uit den brief van 10 Augustus 1772, door den Stadhouder aan den Raad zyner Domeinen gericht, in vervolg op het schrijven dd. 6 Augustus tevoren van de vorengenoemde twee heeren besteders, die daarbij den Prins de rekening met alle verdere verantwoordingsstukken betreffende den bouw, onder accoordbevinding, aanboden. Eigenhandig heeft Willem V onder die rekening ge schreven: „Zijne Hoogheit gesien en geexamineert hebbende de „bovenstaende Reekeninge, heeft goedgevonden, dezelve „hiermede te approberen, en den aanleg van alle die „Werken goedtekeuren, Gedaen in ’s-Gravenhage den 7. „Augustus 1772”. De kosten van den bouw bedroegen in totaal ruim als volgt te splitsen: W. Pr. v. Orange. ƒ84516.— Stallen Manege en Voorfront ijzeren hek bestratingen architect en opzichter Totaal (stuivers inbegrepen) ƒ84516.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 96