LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 145 10 Gemeente Museum gevestigd de schutters drie doelen. 1) Gem. Archief Papieren Register fol. 378vs. 2) Gem. Archief Francijne Register fol. 108. Sebastiaansgilde toegewezen „item die broeders van Sinte Sebastiaen sullen die doelen hebben ende houden Nu blijken de Doelen in 1512 zich niet meer op den Geest te bevinden. Hofboek 1512 blz. 351 zegt „Dye oude doelen van Sinte Sebastiaen ende Sinte Crispiaen outaer, toebehorende nu dat Convent van Sinte Ag- nieten”. Uit een brief van 5 Juli 1549 door de „confrérie ende beminders van de hantboge” gericht aan de Magistraat1) blijkt, dat de zusters van het Sint Agnietenklooster „ge- turbeert werden in heure devocie" door de schutters en zoo werd na overleg besloten de Doelen aan het Sint Agnietenconvent te verkoopen, terwijl door de Reken kamer aan het gilde werd toegewezen „die plaetse mit ten huysse staende neffens den doel van den cruys- boghe", dus naast de Sint Jorisdoelen. In welk jaar zal deze verhuizing hebben plaatsgehad? De Hofboeken geven hierop geen antwoord, dan alleen in zooverre, dat uit het oudste Hofboek blijkt, dat in 1490 de Doelen nog gelegen waren op den Geest, zoodat de verplaatsing moet vallen tusschen 1490 en 1512. Maar een octroy van Karel V voor de regeerders van Den Haag ten behoeve van de Cloveniers op 9 April 1540 2) geeft de oplossing en tevens merkwaardige bij zonderheden. Het blijkt dan, dat op 12 Juli 1509 door de grafelijkheid aan het Sint Sebastiaansgilde het gebruik van het genoemde terrein is afgestaan met inbegrip van het huis, dat daarop reeds stond, genaamd „den Coel- thuyn”. Dit is dus de oorspronkelijke naam van het Doel- huis, dat later is uitgebreid en waarin tot voor kort het Gemeente Museum gevestigd was. Op dit terrein hadden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 153