160BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. De Riemer I, biz. 615. s) De Riemer III, biz. 441. 3) Gemeente-archief O.a. 1359 fol. 92 vs en 93. Met de woorden van den stichtingsbrief kunnen wij een vrije markt aldus omschrijven, dat ,,de coiplude, die aldaer comen, sullen onder him selve vereffenen ende slechten alle saken, die sij mit malcanderen te doen sul len hebben, na suiker gewoonte ende vrijheden, als wij binnen onser stede van Delf hebben, uutgeset van saken, die sonderling ons of onser heerlicheden roeren D.w.z. om burgerlijke schulden mocht tijdens zoon vrije markt niemand worden gearresteeerd, alleen om vergrij pen tegen de rechten van den graaf. Bij het houden van vrije jaarmarkten werden er aan de posten van de ophaalbruggen, waarover men Den Haag binnenkwam, houten kruisen opgehangen, Van 1517 af stelt het Hof van Holland ook een vrije Vleeschmarkt in bij de Voorpoorte van den Hove, een markt, die elke week werd gehouden op Maandag en Zaterdag en langzamerhand eiken dag en die zelfs zoo druk werd, dat ook in de Ridderzaal vleeschkramen moesten worden opgericht. 2 De vrije weekmarkten ten bate van het dorp. Ook de wekelijksche markten in het dorp waren vrije markten. Wanneer in 1556 de magistraat van Den Haag allerlei keuren maakt op de Vleeschmarkt en andere markten en deze keuren, goedgekeurd door het Hof van Holland, terugkomen, zegt het Hof. in de motiveering van haar goedkeuring 3) o.a. ,,Alsoe voortijts op de vrije marcten van der weecken veel en verscheyden persoenen omtrent den Haege geseten, gewoonlick ende costuyme- lick geweest zyn met haer vleys alhier te comen ende bij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 168