284 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE eeuw Huffel. Pharm. 's-Gravenhage door W. en Stede- Nog eens de onuitgegeven brieven van mevrouw Bos boom door C. Tazelaar. Stemmen des Tijds I, 7780. Dr. A. Bredius 80 jaar door J. B. de Gou. Morks, 185—189. Bij het veertigjarig jubileum van J. Buziau door Hen riette Hoog. Elsevier I, 422426. c. Personen. La Haye diplomatique et mondain. Sous la rédaction du Baron W. Snouckaert van Schauburg. 13e année. Prins Willem George Frederik van Oranje-Nassau door W. L. van Dam van Isselt. Haagsch Maandblad 1, 173—187 en 313—328. De bevolkingsdichtheid van B. Kloos. Tijdschrift voor Volkshuisvesting bouw XVI, 7-13. Oranje en s-Gravenhage door Dr. W. Moll. In De Hechte Band, 247254. Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende door Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes. Haagsche apothekers door A. J. van Weekblad no. 26. Het aftreden van Cor van der Lugt Melsert als direc teur van het Rott. Hofstadtooneel door D. B. Stem XV, 303-304. Het begin der thalassotherapie in Nederland door C. H. Hermanides (over Scheveningen)Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde jg. 79 no. 31.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 292