286 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE door Ed. Coenraads. van Welle, portretschilder, door Jan Engel- Gemeenschap, 453—454. Antoinette A. van Hoytema, schilderes, door Alb. Draayer.de Haas. Op de Hoogte, 316-317 Isaac Israels door Jeanne Bieruma Oosting. Delver VIII, 96. Afscheid van Dr. E. A. Koch als Geneesheer-Direc- teur der Gemeente-Ziekenhuizen van ’s-Gravenhage door K. Het Ziekenhuiswezen 8e jg. no. 4. Martinus Nijhoff door Jos. Panhuysen. Boeken schouw XXIX, 21-26. Martinus Nijhoff, de dichter, door Jan Engelman. Dietsche Warande 148-149, Overgen. uit de Nieuwe Eeuw. A. Plesman, directeur der K.L.M. door A. Crêve- coeur. Eigen Haard, 114116. L. Simons als letterkundige Leven en Werken, 352356. Friedrich Wilhelm van Thulemeyer, Gezant van Fre- derik den Grooten in Den Haag (1763-1781) door Wanda B.sse von Puttkamer. Haagsch Maandblad I, 429. Alexandrine Tinne. Een Haagsch meisje als dappere ontdekkingsreizigster in Noord-Afrika. Haar leven en reizen door Wm. Sutherland. Freule Tinne 1835—1869)een Nederlandsche ont dekkingsreizigster door S. LugtenReys. Op de Hoog te, 307—309. Antoon man.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 294