288 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE Haard, 377—378. Het nieuwe Gemeentelijke Museum te Naaldwijk door J. H. Sikemeier. „De Vriend des Huizes” October. Isaac Israëlstentoonstelling in Puchri Studio door Cornelis Veth. Soc. Gids, 48—50. Tentoonstelling van Dirk Nijland bij Nieuwenhuizen Segaar door J. G. v. G(elder). Elsevier I, 349—351. Rede bij de opening der tentoonstelling te 's-Graven- hage (betreffende de tachtiger beweging in de letter kunde) door L. van Deyssel. Nieuwe Gids II, 295296. f. Omstreken. Groot-Haesebroek door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Leidsch Jaarboekje, 1—21. Geschiedenis van Backershagen door Dr. D. Hoek. De geslachten Schouten—van der Gaffelvan Flory en van Nierop—de Montmorency4e Vasseur d’Aumale als bezitters van hofsteden in de Baronie van Wassenaer en Zuydwyck door Mr. R. Bylsma. De Nederlandsche Leeuw LUI no. 12. Het Kasteel de Binckhorst door J. Renaud, Buiten, 152 153. Het Kasteel de Binckhorst door J. Renaud. Eigen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 296