KRONIEK OVER 1935 293 20 Maart. 22 23 25 26 27 29 29 30 1 April. Nieuw aan Dr. en Roei- A. van der Veen de Ambachtsschool Koninklijke Vereeniging voor de Lucht vaart. Door den architect A. H. Wegerif is in op dracht van de N.V. Begraafplaats Nieuw Eykenduinen een urnentuin ontworpen op het terrein grenzende aan de begraafplaats. Oprichting van een Bond voor Woning- bureauhouders in Den Haag en omgeving. Brand in het Nieuwe Haagse Lyceum” Groot Hertoginnelaan bij de Laan van Meerdervoort. 25-jarig jubileum van Vonk, Directeur van aan de Nieuwe Haven. 75ste verjaardag van P. Goedhart, oud- Directeur van de H.B.S. in de Raamstraat, voorman onder de Haagsche spiritisten. Overleden te Wassenaar F. F. H. van Gheel Gildemeester, oud-Directeur-Gene- raal van de Mij. Zeebad Scheveningen, oud- Directeur van het Gebouw voor K. en W. In de voormalige pastorie van wijlen Ds. D. Karres, Prinsegracht 85, is thans ge vestigd de Stichting „Welkom”, waar tegen afgifte van een bon koffie, brood, soep en middagmaal te bekomen is. Afscheid van Mr. C. Uiterwijk, oudsten Kantonrechter van het Haagsche Kanton gerecht. Onthulling van het monument op Eik en Duinen ter nagedachtenis H. Fokker, voorzitter van de Zeil- vereeniging „Hollandia”. 40-jarig jubileum van M. Varkevisser als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 301