KRONIEK OVER 1935 295 18 April. 18 23 28 28 1 Mei. 1 1 Den Haag 3 4 4 5 8 de „Die Haghe” door Dr. G. Knuttel Wzn. over „Het werk van den bouwmeester Ber- lage en zijn nieuwe Museum”. 40-jarig bestaan van de papier- en kantoor boekhandel van Jac. J.Damen in het Noord- einde. 80ste verjaardag van Dr. A. Bredius, kunst historicus. Overleden Mgr. Lorenzo Schioppa, pau selijk internuntius. Inwijding van de Jeugdkapel der Duinzicht- kerk. 60-jarig bestaan 1 eeniging „Kunst Dr. Peter van Anrooij als het Residentie-Orkest. het Padvinderstroephuis „De van de Letterlievende Ver ina Arbeid”. De samenwerking tusschen den A.N.W.B. en de K.N.A.C. geëindigd. 25-jarig jubileum van Ds. Wuite Jzn„ Pre dikant bij de Doopsgezinde Gemeente. 90ste verjaardag van Ari Smit, scheeps bouwmeester, oud-Raadslid van en lid van de Tweede Kamer. Onthulling van het monument op het graf van wijlen Ds. W. H. Gispen, Predikant bij de Geref. Kerk te Scheveningen op de Algemeene Begraafplaats. 25-jarig bestaan der scholen van het Haagsch Genootschap. Afscheid van Dirigent van Opening van Vonkende Vlam” der Haagsche groep N.P.V. aan het eind van den Bezuidenhout- scheweg tegenover „Marlot”. In verband met het 50-jarig bestaan van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 303