10 Mei. 11 14 15 16 18 18 18 20 20 21 21 KRONIEK OVER 1935 296 aan de Jacob Catsstraat Coöperatieve van den oud- diens mede- com- de Appelstraat, in den van een gedenksteen, aan Mr. H. P. van Onderwijs. naar aanleiding van Ostadewoningen is een steen onthuld. Overleden Arie Smit, oud-Lid van den Raad en van de Tweede Kamer. In werking stellen na de herstelling van het carillon van den St. Jacobstoren. Overleden J. de Jager, oud-Hoofdinspec- teur titulair en Chef der afd. Brandweer. Ontvangst door het Gemeentebestuur in het Grand Hotel te Scheveningen van het Amerikaansche gezelschap „Garden Lovers Association 25-jarig bestaan van de Openbare Lagere School aan de Boylestraat. Demonstratie van Nederlandsche vrouwen ten gunste van den vrede. Huldiging door de Algem. Woningbouwvereeniging wethouder Vrijenhoek, voor werking bij de plannen voor haar zesde plex woningen aan vorm van het plaatsen Eervol ontslag verleend Marchant, als Minister Huldiging van Buziau, zijn 40-jarig jubileum. Overleden Mr. J. van Schevichaven, auteur onder den naam van Ivans. Opening van een nieuwe Christelijke be waarschool in de oude school van Ligthart aan de Tullinghstraat 6. 50-jarig jubileum van Opoe Roos, orgel- draaister, waarbij zij door het Gemeente bestuur en de Politie gehuldigd is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 304