21 Mei. 24 25 25 26 27 27 28 29 1 Juni. KRONIEK OVER 1935 297 Vreemdelin- van het De- Begraven te Wassenaar David Blok, die 25 jaar met zijn boeken onder de arcade van het Binnenhof gestaan heeft. 40-jarig jubileum van Dr. M. M. Wolff, Röntgenoloog aan het Gemeenteziekenhuis Zuidwal. Door het bestuur van de Nieuwe 's-Gra- venhaagsche IJsvereeniging is het Flora- restaurant van de tentoonstelling te Heem stede aangekocht. Benoemd met ingang van 1 Juni tot Hoofd commissaris van Politie N. G. van der Meij, thans Hoofd-Inspecteur. 60-jarig bestaan van de Stoomwasscherij en Strijkinrichting der firma van Starren burg aan de Fahrenheitstraat. Bijeenkomst van de Internationale Ver- eeniging van Gemeenten, in het gebouw van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten in de Paleisstraat. De naam van de Vereeniging tot het op richten van een Museum van Moderne Kunst is veranderd in Vereeniging van Haagsche Museumvrienden. Internationaal Congres voor genverkeer in de Trèveszaal partement van Waterstaat. Officieele opening van het Nieuwe Haag sche Gemeente-Museum aan de Stadhou- derslaan. Het tehuis „Toevlucht” voor de ongehuwde moeders in de Malakkastraat tijdelijk ge sloten wegens de tijdsomstandigheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 305