KRONIEK OVER 1935 299 25 Juni. 27 29 29 29 2 Juli. 4 Ko- 5 8 13 15 17 18 20 Italiaansch-Abessijnsche Conferentie in het Palace-Hotel. 80ste verjaardag van C. J. Klaassen, oud- schipper van de reddingboot Rutgers van Rozenburg” te Scheveningen, die 515 men- schenlevens heeft helpen redden. Internationale Stikstofconferentie in het Palace-Hotel. Australisch bezoek aan het Gemeente- Museum en andere instellingen. Opheffing van den bekenden Kodak-winkel in het Noordeinde. Besluit van den Kerkeraad der Herv. Ge meente Scheveningen om geen huwelijken van personen, die gescheiden zijn, kerkelijk te bevestigen. Oprichting van een Haagsche afdeeling van de Ned. Unie van Bellemyanen N.U.V.B. Opening van het nieuwe gebouw van dak in de Anna Paulownastraat 72. Op het strand worden ritjes gemaakt met wagentjes getrokken door struisvogels. Oprichting van een vereeniging in zake de luchtbescherming. Overleden Mr. P. W. A. Cort van der Linden, oud-Lid van den Raad van State. Opening en inwijding van het Zeemans huis aan den Visschershavenweg 25 te Scheveningen. Benoeming van P. Fagel tot jeugdpredi- kant van de Duinoordkerk. 80 leden van de Volksuniversiteit te Milaan bezoeken onze stad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 307