7 7 KRONIEK OVER 1935 302 7 Sept. de stad zijn 9—14 10 12 14 15 23 23-28 Zuster Baljon, als het Diaconessenhuis 14 14 Economi- er onderge- Op verschillende plaatsen van nieuwe tramhuisjes geplaatst. Het gebouw, eertijds Gemeente-Museum, Korte Vijverberg 7, is door de Gemeente verhuurd aan het Rijk tegen 2.000 per jaar, om daar het Rijksbureau voor Kunst historische en Iconografische documentatie te vestigen. 50-jarig jubileum van Diacones, o.a. van Bronovo. Congres van den Internationalen Bond van Museum-ambtenaren in het Gemeente- Museum. Oprichting van de tooneel- en amusements- vereeniging „Comoedia”. Oprichting van een Nationaal Rampen fonds. Opening van de Scotch Inn aan het Buiten hof. 25-jarig bestaan van het Instituut Pont. Tot opvolger van den heer Adatsji is in het Permanente Hof van Internationale Justitie tot Rechter benoemd de heer Haraoetsji Nagaoka. Het Rijk heeft voor 5500 het gebouw ,,St. Ursula” aan de le van den Boschstraat ge huurd. Verschillende administratieve dien sten van de Departementen van sche en Sociale Zaken zijn bracht. Overleden C. M. van den Briel, oud-Direc- teur van het Zuid-Hollandsch Koffiehuis. Anti-lawaai week.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 310