I KRONIEK OVER 1935 305 25 Venezuela 25 26 29 1 Nov. 4 4 6 9 Hans Sutor als 9 9 Dr. H. M. Hijmans, het Diaconessenhuis Geelen, Directeur-Gene- en Steunver- van Sociale caf van Lange Voorhout 102 naar Konin ginnegracht 26. 22 October. Overleden A. van raai der Werkverschaffing leening aan het Departement Zaken. Afscheid van W. van Boven, Inspecteur van de Volksgezondheid en Volkshuis vesting. Verplaatsing van de legatie van naar Javastraat 2b. Overleden Prof. Mr. R. Fruin, oud-Alge- meen Rijks Archivaris. 25-jarig jubileum van als huisdokter van Bronovo. In Wijk 13 zal C. R. Plomp, Candidaat tot den Heiligen Dienst als Hulpprediker werkzaam zijn voor jeugdwerk. Benoeming van Dr. H. C. F. L. Warnecke tot Directeur van het Gemeentelijk Slacht huis. Overleden Mr. B. C. J. Loder, oud-Presi- dent van het Permanente Hof van Interna tionale Justitie. 70ste verjaardag van Mr. Dr. M. Polak, Raadsheer in den Hoogen Raad der Neder landen. 12J^-jarig jubileum van Boulevard-fotograaf. 70ste verjaardag van Generaal Duymaer van Twist, Lid van de Tweede Kamer. Overleden A. C. C. de Vletter, Hoofd onderwijzer aan de Openb. Lagere School 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 313