KRONIEK OVER 1935 306 13 Nov. 13 15 16 Bibliotheek 16 18 18 Lidth de 20 20 23 23 de het Crisis Zui- aan den Noordwal, bekend schrijver van jongensboeken. Internationale zwem- en waterpolowedstrij- den in ,,De Regentes”, georganiseerd door de Haagsche Zwem- en Polo-Club. Optocht van ruim 100 reclamewagens door Den Haag, uitgaande van de -propagan da Kern Den Haag van velbureau. 60-jarig bestaan van de steenhouwerij van de firma M. M. Oosenbrug Zn., Twent- straat 254-256. Opening van het nieuwe gebouw der Open bare Leeszaal en Bibliotheek aan de Bil- derdijkstraat. Excursie van de leden der vereeniging „Die Haghe” naar de Oud-Katholieke Kerk in de Juffrouw Idastraat, het Oude Mannen huis in de Oude Molstraat en de Groote Kerk. Herdenking van het 60-jarig bestaan van de Theosofische Vereeniging in het Loge- gebouw De Ruyterstraat 67. Ontvangst ten Hove van den Gezant van Siam Phya Riemvierajaphakaya. Overleden Jhr. C. W. F. C. van Jeude, oud-Notaris. Opening van het nieuwe Sportpaviljoen van de Nieuwe ’s-Gravenhaagsche IJsver- eeniging. Het nieuwe belastingkantoor aan den Zuid Binnensingel in gebruik genomen. 40-jarig jubileum van Dr. J. Schoemaker als arts.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 314