ALPHABETISCH REGISTER 312 G. 50 Gasthuis, Sacraments 49, van 79, 304 153 307 285, 305 166, 216, 219 Gilden Giobbe, Mgr. Paolo Gispen, Ds. W. H. Glassnijders Glazenmakers Gregorius, Paus Greve, Dr. H. E. 13, 27, II Haagambacht 92, Gelder, J. G. van Gelissen, Prof. Gemeente-Museum Gemeenteraad, beëediging Groot-Haesebroek Groote Halstraat Groote Markt Gruyter, W. Jos. de Gulden Vlies Gulden Wagen Biz. Fonds, Nationaal Rampen- 302 Forget, Predikant Dr. Franciscusgilde, Sint Frederiks, Th. G. W. Fruin, Prof. Mr. R. Fruitmarkt 294 53 305 47 Genochten, Jacob van Gerth van Wijk, K. F. E. Gerzon, Ed Getijdemeesters 41, Gevangenpoort201 Gezelschap „Garden Lovers association”, Amerikaansch 296 Gheel Gildemeester, F. F. H. van293 Gildehuis, Heilige Sacraments 49, Biz. Ill 289 300 54 Goudsmeden 21, 23—25, Geest, Gilde op de Geestbrug Gelder, Dr. J, J. de Gelder, Dr. H. E. van 2, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 139, 145, 189, 190, 191, 201, 236, 240, 249 87 256 283 67, 283, 285, 298 .288 .298 283, 299 301 60 1 vlg., 141 vlg. - 303 295 13 Gaffel, geslacht van der 288 Gangolf Jansz. 107, 108 Gasthuis, St Anthonis Gasthuis, St. Nicolaas 49, 79—81, 169, 170, 185, 186, 193 83, 174, 193 Gasthuismeesters 49, 70 Gasthuispoort49 Gasthuissteeg 49, 240 Gasthuisstraat236 Gasthuizen83 Gedempte Gracht 253, 254 Gedenkteeken Koningin- Moeder Geefhuisjes Geelen, A. Geertruid Jansdochter Geest, de 50, 85, 86, 91, H. 75, 79, 80, 99, 105, 109, 115, 135, 136 4, 13, 153, 154 (nt. 1) Goedhart, P293 Gosse, Pierre285 Gou, J. B. de284 Goude, Mr. Jan van der 56 Gouden Hoofd 164, 165, 168, 185, 186, 239 12, 13, 16, Tl, 28, 31, 163 45 285, 287 Groene Zoodje 157, 158 (nt. 1) Groenmarkt 47, 51, 156, 164, 170 288 49, 162 170, 192 283 64 207

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 320