J. ALPHABETISCH REGISTER 314 Biz. I. 85, 240 K. 57 53, 51 52, 51, 61 61 61 50 51 60 89 50 Kapel, Heilige maag Kapel, Heilige Sacraments 49, 86, Kalff, Ir. J. A. Kalvermarkt 49, 83, 170 50 51, 201 Jacob Cabelliaustraat Jacob Dircxz. Jacob Jacobsz. Jacob Jansz. Jacob major, Sint Jacob minor, Sint Jacob Symonsz. Jacoba van Beieren Jacobshuisjes, Sint Jacobsstraat, Sint Jacobus, Heilige Jacobijnen Jager, J. de Jan Claeszoen Jan Hendrikstraat Jan Heymansz. Jan Jansz. Jan de Kuiper Jansgilde, St. Jasper Gerits Javastraat Job Gilde, St. Johannes Dammaszoon ge naamd Coman Jan Johannes Reyneruszoon Joost, Sint 282 152 152 152 53 54 45 50 53 53 39 47 296 126 201, 236, 240 249 121 32 153 152 39 .61, 151, 152 Huych Jansz152, 191 Huyssitmeesters Hijmans, Dr. H. M. Idenburg, A. W. F. Inrichting ooglijders Instituut, Pont Iserief en Co, N.V. Biz. Joost Broederschap, Sint 59, 60 Joosten Cappelrye, St. 60 Joris Claesz17 Jorisconfrerie, St. Jorisdoelen, St. Jorisschutters, St. Kapel Spuibrug Kapelletje Volderslaan Kapelleken vant vrouwken mitten kruken 128, 143 .255 291 287 302 292 Israel, Menasse ben 274 (nt. 16) Israels, Isaac286 Ivans296 290 168, 215, 229, 254 Kapel Duinzichtkerk, Jeugd 295 Kapel Eikenduinen 46, 57 Kapel buiten Haarlem, Sint Jacobs99 Kapel, Heilige Kruis 46, 51, 156, 201 igd Maria 166 Kapel, Crepels Kapel, Mulier Samaritana Kapel, Onze Lieve Vrouwe 59, 107 44 50, 71, 79 305 Kapel te Scheveningen Kapel, Sint Anthonis 51, 85—89, 91, 139, 201 Kapel, Sint Cornells Kapel, Sint Jacobs Kapel Sint Nicolaasgasthuis 67, 142, 143, 156, 213 Jorys Cornelisz152 Jozefsgilde, St. 3, 4, 710, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 29, 32, 154 Juffrouw Idastraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 322