ALPHABETISCH REGISTER 315 Biz. Kapelsbrug Genoech- 46 47 47 44, Kerkmis, St. Jacobs Kermis Kermis, St, Bavo Kermis, Hof Keurmeesters Kissenburg, Bilha Klaassen, C. J. Korte Houtstraat Korte Molenstraat Korte Nobelstraat Korte Poten 48 47 K.N.A.C. Kneuterdijk Knoopmakers Klapwakers Kleef, hertog van Kleermakers Kleermakersgilde Kleervolders Kleine Halstraat Kley, Pieter van der Kliniek, Tandartsen Kloos, W. B. Klooster, Sint Anna Klooster in Bethlehem 213, 215, 219, 220, 232, 233 44 Ill 121 283 294 49 45 44 44 41, 42 (nt. 1), 140 63 142 196 293 Bk. 234—237 64 9, 13, 153 10 180 162, 164 279 290 284 47 48, 207 Klooster, Sint Elizabetten 48, 192 Klooster van Sint Maria in Galilea Klooster Sint Michiel Klooster van de Predikheeren of Dominicanen Klooster van Tertiarissen, Sint Agnieten Klooster van Tertiarissen, Sint Elizabeths Klooster zie ook Convent. 295 131, 235, 239, 254 7, 9, 11, 13, 16, 153 286, 292 299 256 153 97 Kerk, Klooster Kerk, Oranje Kerk, Prinsen Kerk te Scheveningen Kerk Westduinweg Koch, Dr. E. A. Kodakgebouw Koekamp Koekebakkers Koepokinenting 95, Koninginnegracht-Laan Copes van Cattenburch, hoekhuis 294 Kooltuin254 Korenhuis170 Korenmarkt 49 (nt. 2), 169, 170, 212, 219 254—257 240, 254 249 255 Kerck, t Siecken- Kerkhof Kerkmeesters Kerkstraat Kerken, Collecteeren in Kerkeraad Scheveningen 295 129 129 129, 130 130 230, 231 279 299 Kapittel, Andreas kanunniken Kapittel, St. Maria Kanun niken Kapittelhuis de Canesye Karel V Karei de Groote Karei de Stoute Karlieden Karres, Ds. D. J. Katrijn Jacob van tens wijf Kathrijn Jorisdochter Kerdijk, F Kerk, Duinzicht Kerk, Engelsche Kerk, Fransche Kerk, Groote 39, 55—57, 60, 61, 66, 81, 91, 112, 115, 120, 125, 128, 147, 168, 169, 237, 238 47 307 47 45 291 235 192, 201, 240 54—56, 70, 72 123, 172 289

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 323