NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OP 1 DECEMBER 1936. Beschermvrouw: 's-Gravenhage, Rutger Hare Majesteit de Koningin Eer e-Voorzitter: Monchy, Mr. S. J. R. de, Burgemeester van Jan Schimmelpennincklaan 24. Eereleden: Karnebeek, Jhr. Mr. Dr. H. A. van, Korte Voorhout 7. Patijn, Mr. J. A. N., Nederlandsch Gezantschap, Brussel Zillesen, Mr. H., Delistraat 37, Donateurs: Haren Noman, Mevr. W. J. van, Riouwstraat 216. Staal, M. A., Frankenslag 63. Wassenaer, G. H. L. Baron van, Nassauplein 30. Bestuur: Gelder, Dr. H. E. van, Ant. Duyckstraat 155, Voorzitter. Haslinghuis, Dr. E. J., van Boetzelaerlaan 185, Onder-Voorzitter. Graswinckel, Jhr. Mr. D. P. M., Waalsdorperweg 221, 1ste Secre taris. Meer van Kuffeler, F. C. van der, Laan van Meerdervoort 133, 2de Secretaris. Naudin ten Cate, J. W., Floris Grijpstraat 9, Penningmeester. Moll, Dr. W., van Blankenburgstr. 68, Redacteur van het Jaarboek. Baud, Mr. J. C. Baron, Koningskade 12. Schneider, Dr. H., Oostduinlaan 16. Zuiden, D. S. van, van Imhoffstraat 50.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 338