NAAMLIJST DER LEDEN 333 Cattenburch 81. Dijk, Dr. K., Thomsonlaan 6. Dijkhoffz, M„ Plaats 27. Gonggrijp, G. F. E„ Goot, Dr. D. H. van Gallois, Mr. H. C., Celebesstraat 98. Garden, Th. G. van der, Hoogwerflaan 3, Marlot. Gébel, Mej. C. E., Koninginnegracht 14a. Gelderman, A. W. E., Laan Copes van Cattenburch 75. Gendt, G. J. van, Noordeinde 38. Geus, Dr. G. A, de, Dr. Kuyperstraat 13. Gey van Pittius, Mejuffrouw S. C., Riouwstraat 50. Gils, Dr. J. B. F. van, Laan v. Meerdervoort 321. Gitz, M. J., Oosteinde 215, Voorburg. van Alkemadelaan 92. der, Wassenaarscheweg 14. Eek, Mr. Th. G. van. Nassau Zuilensteinstraat 10. Edersheim, Mr. B., Raamweg 32. Edersheim, Mr. H., Haagweg 192, Rijswijk. Elink Schuurman, Mr. W. H. A., Riouwstraat 48. Elion, Dr. L., Yperschestraat 8. Elkhuizen, L. J., Sportlaan 37. Elte, M„ Korte Poten 13. Enuma, Mej. I. M., Kwartellaan 17. Eschauzier, G. W. A., Plaats 13. Eschauzier, O. L., Laan Copes van Eschauzier, P., Tobias Asserlaan 6. Evers, A. J. M., Huvgenspark 49. Feith, Jhr. Mr. H. O., Adelheidstraat 13. Feith, Jhr. Mr. R., Laan van Meerdervoort 98. Fentener van Vlissingen, Mr. A., J. v. Stolbergplein 12. Fokker, Ir. A., Badhuisweg 93. Fontaine Verwey, Mej. Dr. E. de la, Benoordenhoutscheweg 19. Fontein Tuinhout, Mevrouw de Wed. F. R., Nassauplein 9. Francken, Mr. W., Nieuwe Schoolstraat 26. Francois, Prof. Mr. Dr. J. P. A., Hoogeweg 12. Franzie, Dr. M., Louise de Colignystraat 51. Fray, C. W., Westvlietweg 123, Voorburg. Frederiks, Mr. J. W., Parkweg 16. Frerichs. M. H. J„ Nobellstraat 5. Furnée, Mr. W. E. K., Adriaan Goekooplaan 1. Fijn van Draat, Mr. G. A., Noordeinde 35.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 341