NAAMLIJST DER LEDEN 334 Houtweg, Laren N.H. Idema Greidanus, Ir. M. R., Jul. v. Stolbergplein 17. Isaac, Mr. S., Bavoylaan 14. Graftdijk, Mej. Dr. I. M„ Flatgebouw Oldenhove, Laan van Meerdervoort 52. Groenman, Dr. A„ Statenlaan 8. Groenman, Mejuffrouw J., Statenlaan 8. Groot, Mr. A. C. E. M. de, Jozef Israëlslaan 47. Grootenboer, Mr. B., Nieuwe Parklaan 81. Haagen, Mr. J. K. van der, van Horvettestraat 53, Voorburg. Haagen, M. J. F. W. van der, van Lennepweg 67. Haagsche Courant, Wagenstraat 37. Haersma Buma, R. D. van, Raamweg 25. Hanlo, Mejuffrouw R. C. M., Neuhuyskade 16. Hardenberg, Mr. H„ Prins Hendrikstraat 23. Hardenbroek van Hardenbroek, R. A. Baron van, Nassau Zuilen- steinstraat 12. Hartog, Arnold, Groot Haesebroekscheweg 53, Wassenaar. Hasselt, R. van, Prinsevinkenpark 22. Hattum, Dr. F. W. D. C. A. van, Scheveningscheweg 120. Hem, P. van der, Joh. v. Oldenbarneveldtlaan 101. Hensbergen, J. van, Mauritshuis, Herwijnen, J. van, Rijnstraat 20. Hesse, Mr. H., Statenlaan 18. Heyden L. P. van der, J. van der Doesstr. 123. Heyer, M. den, Keizerstraat 167. Heyligers, A. R., Molenstraat 48. Heijningen, B. van, Riouwstraat 97. Hirschmann, Dr. O., Leeuwendaallaan 61, Rijswijk. Hoek, Dr. D., Ruychrocklaan 28. Hoekstra, Mr. N. S., van Alkemadelaan 90, Hoogendljk, D. A., Keizersgracht 640, Amsterdam. Hotke, H„ Emmastraat 176. Houten jr„ Mr. S. van, Nassaulaan 23. Hoynck van Papendrecht, Mevr, de weduwe 2e v. d. Bosch- straat 28. Huffel jr„ A. J. van, Elandstraat 46a. Humalda van Eysinga, Jhr. A. E. van, Huygens, C., Jan v. Nassaustraat 27. Huijgens, Ds. J. H., Heerjansdam. Huygens, P., Frederik Hendriklaan 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 342