NAAMLIJST DER LEDEN 341 Correspondeerende Leden: Bondam, Mr. A. C„ Velperweg 128, Arnhem. Brugmans, Prof. Dr. H., Prinsengracht 650, Amsterdam. Diepen, Mejuffrouw H. J. J. M. van, Eikstraat 32. Regt, W. M. C„ Oudshoorn. Zanen, M., Laan van Meerdervoort 96a. Zegers Rijser, C. C„ Pieter Bothstraat 20, Zeggeren, H. H. van, van Aerssenstraat 19. Ziegler, F., Waalsdorperweg 243. Zwanenburg, S. van, Stadhouderslaan 128.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 349