37 1584 251; de Stads weekmarkten ten bate der van het dorp Vleeschmarkt 162; Vischmarkten 165; Leening na Bij de bestudeering van de Hofboeken en het maken van een inleiding op die uitgave, werd mijn belangstelling in de hoogste mate gaande gemaakt door vele bijzonder heden op kerkelijk en maatschappelijk gebied. En zoo had ik geen voldoening, vóór ik een duidelijker beeld voor oogen had van Den Haag tot het eind der 16e eeuw. Ik wilde de dorre posten van de Hofboeken voor me doen leven; zij deden dit en vertelden mij steeds meer merk waardigs, naarmate ik mij meer inwerkte in de sfeer van Brandreglement 204; Groote Droogte 206; Hooibergen 207; Zorg van de Sociëteit 208. XI. Het Verkeer te land en te water. Te Land 210; te Water 211; de Kraan 213; Het Spui als havenbuurt 214; Aanlegplaatsen 215; Afsluiting van het Zie ken tot 1592 222; Verkeer na 1592 229. XII. Maatregelen voor Veiligheid 's Nachts. Klapwakers 234; Torenwachters 237; Buurwachten 238. XIII. De Buurten. Aantal 239; Ontstaan 240. XIV. De Inwoners. Buren 243,; Suppoosten 244; Samenwerking der College's 246; Schevenïngen 248. XV. De Haagsche Lombard. Voor 1584 249; De Bank van 1 bank na 1672 252. XVI. Topografische Bijzonderheden. Grenzen in 1370 253. frerie ende beminders van de hantboge 150; Ambachts gilden 151. VIII. /aar- en Weekmarkten. Het H. Kruis 156; Vrije jaar- en grafelijkheid 159; Vrije weekmarkten ten bate 160; Vleeschhal en T." fLi i-2, L’i Korenmarkt 169. IX. Zorg voor de Straten. Bestrating 170; Bebouwing 177; Reiniging 178; Goten en riolen 189; Gemeente-reiniging, 1683 193; Verkeersregels 195; Straatverlichting 199. X. Maatregelen bij Brand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 45